Η ομάδα
μας

ΣΟΥΖΑΝΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗ

ΙΔΡΥΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΔΡΥΤΕΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ

ΙΔΡΥΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ

SENIOR COUNSEL

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΛΛΗ

ASSOCIATES

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΚΡΕΚΗ

ASSOCIATES

ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΗΣ

TRAINEES

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

PARALEGALS LEGAL ASSISTANTS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗ

SECRETARIAL
ASSISTANCE

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ

SECRETARIAL
ASSISTANCE

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΔΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΡΙΝΙΔΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η ομάδα
μας

ΣΟΥΖΑΝΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗ

2109898768

ΙΔΡΥΤΕΣ

Βιογραφικό Σημείωμα:

Η Σουζάνα είναι συνιδρυτής του Δικηγορικού Γραφείου «ΑΛΕΞΌΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ – ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗ & Συνεργάτες», το οποίο, από το 2015, παρέχει ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη συμβουλευτική και νομική υποστήριξη σε ιδιώτες, επιχειρηματίες και εταιρείες. Η Σουζάνα διαθέτει πλούσια επαγγελματική εμπειρία στους τομείς του τραπεζικού, πτωχευτικού, εμπορικού, ναυτικού, αστικού και ποινικού δικαίου. Προτάσσει στην εξωδικαστική επίλυση διενέξεων και διαφορών, με σκοπό την ταχεία επίτευξη συμβιβαστικής λύσης για τους πελάτες της. Αναλαμβάνει την παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση υποθέσεων που σχετίζονται με τον τραπεζικό και το δημόσιο τομέα. Ειδικεύεται σε θέματα επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων, αξιοποιώντας νέες δανειοδοτήσεις και Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανακάμψης). Διαθέτει ειδική εμπειρία στις στρατηγικές και μεγάλες επενδύσεις (Enterprise Greece). Εργάζεται με στοχο-προσήλωση, εστιάζει στην επίτευξη αποτελεσμάτων και αμείβεται επί της επιτυχίας. Συνεργάζεται με θεσμικούς φορείς, όπως Επιμελητήρια Επιχειρήσεων (ΕΕΑ) και Επιστημονικές Ενώσεις (ΟΕΕ) και συμμετέχει ενεργά σε διαβουλεύσεις για βελτίωση νομοσχεδίων και εν γένει του θεσμικού πλαισίου. Ενημερώνει για κρίσιμα θέματα της επικαιρότητας, μέσω παρεμβάσεων σε τηλεοπτικές εκπομπές ειδησεογραφικού περιεχομένου. Προωθεί την ανάπτυξη διακρατικών επιχειρηματικών συμφωνιών (Αμερική, Ολλανδία).
Ειδικότερα:

Εκπαίδευση:

Γλώσσες:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

2109898768

ΙΔΡΥΤΕΣ

Βιογραφικό Σημείωμα:

O Δημήτριος Αλεξόπουλος είναι συνιδρυτής του Δικηγορικού Γραφείου «ΑΛΕΞΌΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ – ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗ & Συνεργάτες» και Δικηγόρος – Φορολογικός Σύμβουλος με ειδίκευση στο εθνικό και διεθνές φορολογικό δίκαιο. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στο χειρισμό φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων έχοντας εκπροσωπήσει επιτυχώς πλήθος φορολογουμένων (φυσικά και νομικά πρόσωπα) ενώπιον των φορολογικών/τελωνειακών αρχών και των Διοικητικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επίσης, για το σύνολο των φορολογικών ζητημάτων που ανακύπτουν στην Ελλάδα, παρέχει φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα (εταιρικός φορολογικός σχεδιασμός) καθώς και σε φυσικά πρόσωπα υψηλής οικονομικής επιφάνειας και εταιρείες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (φορολογικός σχεδιασμός – διαχείριση περιουσίας), με σκοπό τον περιορισμό των φορολογικών κινδύνων και τη βελτιστοποίηση του φορολογικού αποτελέσματος.

Εκπαίδευση:

Γλώσσες:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ

2109898768

ΙΔΡΥΤΕΣ

Βιογραφικό Σημείωμα:

Ο Χαράλαμπος Ανδριώτης είναι συνιδρυτής του Δικηγορικού Γραφείου «ΑΛΕΞΌΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ – ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗ & Συνεργάτες» με εξειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χειρισμό φορολογικών υποθέσεων των φορολογικών ελέγχων, εκπροσωπώντας τους εντολείς του τόσο ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών αρχών όσο και ενώπιον όλων των αρμοδίων δικαστηρίων, κάθε δικαιοδοτικής βαθμίδας. Παράλληλα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ζητήματα που άπτονται του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς φορολογικού δικαίου και αφορούν τη φορολογία νομικών και φυσικών προσώπων, τη φορολογία ΦΠΑ και χαρτοσήμου, την δράση και εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τις διασυνοριακές συναλλαγές και την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κοινοτικών οδηγιών και των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας.

Εκπαίδευση:

Γλώσσες:

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ

2109898768

SENIOR
COUNSEL

Βιογραφικό Σημείωμα:

Η Δήμητρα διαθέτει σημαντική δικαστηριακή και συμβουλευτική ειδίκευση σε ένα ευρύτατο φάσμα υποθέσεων του ατομικού και συλλογικού εργατικού/συνδικαλιστικού δικαίου, του ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου, του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, καθώς και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης, διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στο αστικό, τραπεζικό και εμπορικό δίκαιο. Επιπλέον, η ενασχόληση της εκτείνεται από τα ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι και εκείνα του πτωχευτικού δικαίου. Ακόμη, ασχολείται με υποθέσεις εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και εξυγίανσης προβληματικών επιχειρήσεων. Έχει εκπροσωπήσει με μεγάλη επιτυχία τα συμφέροντα αρκετών επιχειρήσεων υψηλού προφίλ, καθώς και ιδιωτών, αλλά και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Η Δήμητρα είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης. Αρθρογραφεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό ενημερωτικό και επιστημονικό τύπο.

Εκπαίδευση:

Γλώσσες:

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΛΛΗ

2109898768

Βιογραφικό Σημείωμα:

Η Σταυρούλα διαθέτει εμπειρία στο αστικό, εμπορικό, τραπεζικό και εργατικό δίκαιο. Επιπλέον, έχει ασχοληθεί με πληθώρα υποθέσεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Επίσης, ασχολείται συστηματικά με υποθέσεις εξωδικαστικής διευθέτησης διαφορών. Αρθρογραφεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό ενημερωτικό και επιστημονικό τύπο.

Εκπαίδευση:

Γλώσσες:

ASSOCIATES

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΚΡΕΚΗ

2109898768

ASSOCIATES

Βιογραφικό Σημείωμα:

Η Μαριάννα ασχολείται με υποθέσεις αστικού, πτωχευτικού, τραπεζικού δικαίου, όπως και με υποθέσεις ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων. Παράλληλα, ασχολείται συστηματικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Διαθέτει εμπειρία σε υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης. Αρθρογραφεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό ενημερωτικό και επιστημονικό τύπο.

Εκπαίδευση:

Γλώσσες:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

2109898768

ASSOCIATES

Βιογραφικό Σημείωμα:

Ο Γιώργος ασχολείται με υποθέσεις αστικού, δημοσίου και πτωχευτικού δικαίου. Διαθέτει εμπειρία σε υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης και εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Αρθρογραφεί συστηματικά στον έντυπο και ηλεκτρονικό ενημερωτικό και επιστημονικό τύπο.

Εκπαίδευση:

Γλώσσες:

TRAINEES

ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΗΣ

Εκπαίδευση:

Γλώσσες:

TRAINEES

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκπαίδευση:

Γλώσσες:

PARALEGALS LEGAL ASSISTANTS

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

Εκπαίδευση:

Γλώσσες:

PARALEGALS LEGAL ASSISTANTS

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑ

Εκπαίδευση:

Γλώσσες:

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ

2109898768

SECRETARIAL ASSISTANCE

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗ

2109898768

Επικοινωνήστε
μαζί μας