Σχετικά
Με Μας

Το έτος 2014 ιδρύθηκε από τους Δ. Α. Αλεξόπουλο, Χ. Μ. Ανδριώτη και Σ. Ι. Κλημεντίδη το δικηγορικό γραφείο ΑΑΚ ως σύμπραξη ανεξάρτητων Δικηγόρων και Νομικών Συμβούλων.
Το γραφείο μας ασχολείται με εγχώρια και διεθνή νομικά θέματα, παρέχοντας ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα αναγκών τόσο εγχώριων επιχειρήσεων όσο και αλλοδαπών επιχειρήσεων οποίες θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, με έμφαση στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, του εμπορίου, της ενέργειας, του τουρισμού και των ακινήτων. Ειδική θέση καταλαμβάνουν οι περιπτώσεις αλλοδαπών ιδιωτών με μεγάλη περιουσία (high net worth individuals), οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν ή και να εγκατασταθούν στη χώρα μας.

Est.
2014

Οι βασικοί κλάδοι εξειδίκευσης μας είναι αυτοί του τραπεζικού, φορολογικού, εργατικού και οικονομικού ποινικού δικαίου, ενώ τα τελευταία έτη ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο πτωχευτικό δίκαιο και το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης ως και σε υποθέσεις χρηματοοικονομικής φύσεως, τόσο σε επίπεδο δικαστικού χειρισμού, όσο και σε επίπεδο εξωδικαστικών – διαμεσολαβητικών υπηρεσιών που αφορούν την ρύθμιση, αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση χρεών κάθε είδους.

Γιατί
AAK-Legal

Οι υπηρεσίες προς τους πελάτες μας περιλαμβάνουν αφενός την εκπροσώπηση τους ενώπιον οποιουδήποτε βαθμού δικαστηρίου αλλά και κάθε άλλης αρμόδιας φορολογικής και διοικητικής αρχής, αφετέρου την παροχή διαρκούς συμβουλευτικής και γνωμοδοτικής υποστήριξης για τον πλέον επωφελή χειρισμό των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σε ένα πολυσύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο νομικό περιβάλλον. Βασικές μας αρχές είναι η συνέπεια, ο επαγγελματισμός, η εχεμύθεια και η αφοσίωσή στη λεπτομέρεια.

Η ομάδα μας αποτελείται από άτομα με υψηλές επιστημονικές δεξιότητες και εργασιακή πείρα, τα οποία διακρίνονται για τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους επιδόσεις. Προς υποστήριξη δε του σφαιρικού, διεπιστημονικού και διασυνοριακού χαρακτήρα των υπηρεσιών μας, έχουμε αναπτύξει ένα εκτενές δίκτυο, εγχώριων και ξένων εξωτερικών συνεργατών, αποτελούμενο από επιστήμονες διάφορων ειδικοτήτων όπως οικονομολόγους, λογιστές, συμβούλους επιχειρήσεων και δικηγορικά γραφεία άλλων δικαιοδοσιών.

Επικοινωνήστε
μαζί μας