ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ

  • Συνιδρυτής
  • Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
  • Mέλος του Δικηγορικού Συλλόγου από το έτος 2010

2109898768

ΙΔΡΥΤΕΣ

Βιογραφικό Σημείωμα:

Η Σουζάνα είναι συνιδρυτής του Δικηγορικού Γραφείου «ΑΛΕΞΌΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ – ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗ & Συνεργάτες», το οποίο, από το 2015, παρέχει ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη συμβουλευτική και νομική υποστήριξη σε ιδιώτες, επιχειρηματίες και εταιρείες. Η Σουζάνα διαθέτει πλούσια επαγγελματική εμπειρία στους τομείς του τραπεζικού, πτωχευτικού, εμπορικού, ναυτικού, αστικού και ποινικού δικαίου. Προτάσσει στην εξωδικαστική επίλυση διενέξεων και διαφορών, με σκοπό την ταχεία επίτευξη συμβιβαστικής λύσης για τους πελάτες της. Αναλαμβάνει την παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση υποθέσεων που σχετίζονται με τον τραπεζικό και το δημόσιο τομέα. Ειδικεύεται σε θέματα επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων, αξιοποιώντας νέες δανειοδοτήσεις και Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανακάμψης). Διαθέτει ειδική εμπειρία στις στρατηγικές και μεγάλες επενδύσεις (Enterprise Greece). Εργάζεται με στοχο-προσήλωση, εστιάζει στην επίτευξη αποτελεσμάτων και αμείβεται επί της επιτυχίας. Συνεργάζεται με θεσμικούς φορείς, όπως Επιμελητήρια Επιχειρήσεων (ΕΕΑ) και Επιστημονικές Ενώσεις (ΟΕΕ) και συμμετέχει ενεργά σε διαβουλεύσεις για βελτίωση νομοσχεδίων και εν γένει του θεσμικού πλαισίου. Ενημερώνει για κρίσιμα θέματα της επικαιρότητας, μέσω παρεμβάσεων σε τηλεοπτικές εκπομπές ειδησεογραφικού περιεχομένου. Προωθεί την ανάπτυξη διακρατικών επιχειρηματικών συμφωνιών (Αμερική, Ολλανδία).
Ειδικότερα:

Βιογραφικό Σημείωμα:

Ο Χαράλαμπος Ανδριώτης είναι συνιδρυτής του Δικηγορικού Γραφείου «ΑΛΕΞΌΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ – ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗ & Συνεργάτες» με εξειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χειρισμό φορολογικών υποθέσεων των φορολογικών ελέγχων, εκπροσωπώντας τους εντολείς του τόσο ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών αρχών όσο και ενώπιον όλων των αρμοδίων δικαστηρίων, κάθε δικαιοδοτικής βαθμίδας. Παράλληλα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ζητήματα που άπτονται του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς φορολογικού δικαίου και αφορούν τη φορολογία νομικών και φυσικών προσώπων, τη φορολογία ΦΠΑ και χαρτοσήμου, την δράση και εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τις διασυνοριακές συναλλαγές και την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κοινοτικών οδηγιών και των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας.

Εκπαίδευση:

Γλώσσες: