ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ

  • Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
  • Mέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2011

2109898768

SENIOR COUNSEL

Βιογραφικό Σημείωμα:

Η Σουζάνα είναι συνιδρυτής του Δικηγορικού Γραφείου «ΑΛΕΞΌΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ – ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗ & Συνεργάτες», το οποίο, από το 2015, παρέχει ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη συμβουλευτική και νομική υποστήριξη σε ιδιώτες, επιχειρηματίες και εταιρείες. Η Σουζάνα διαθέτει πλούσια επαγγελματική εμπειρία στους τομείς του τραπεζικού, πτωχευτικού, εμπορικού, ναυτικού, αστικού και ποινικού δικαίου. Προτάσσει στην εξωδικαστική επίλυση διενέξεων και διαφορών, με σκοπό την ταχεία επίτευξη συμβιβαστικής λύσης για τους πελάτες της. Αναλαμβάνει την παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση υποθέσεων που σχετίζονται με τον τραπεζικό και το δημόσιο τομέα. Ειδικεύεται σε θέματα επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων, αξιοποιώντας νέες δανειοδοτήσεις και Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανακάμψης). Διαθέτει ειδική εμπειρία στις στρατηγικές και μεγάλες επενδύσεις (Enterprise Greece). Εργάζεται με στοχο-προσήλωση, εστιάζει στην επίτευξη αποτελεσμάτων και αμείβεται επί της επιτυχίας. Συνεργάζεται με θεσμικούς φορείς, όπως Επιμελητήρια Επιχειρήσεων (ΕΕΑ) και Επιστημονικές Ενώσεις (ΟΕΕ) και συμμετέχει ενεργά σε διαβουλεύσεις για βελτίωση νομοσχεδίων και εν γένει του θεσμικού πλαισίου. Ενημερώνει για κρίσιμα θέματα της επικαιρότητας, μέσω παρεμβάσεων σε τηλεοπτικές εκπομπές ειδησεογραφικού περιεχομένου. Προωθεί την ανάπτυξη διακρατικών επιχειρηματικών συμφωνιών (Αμερική, Ολλανδία).
Ειδικότερα:

Βιογραφικό Σημείωμα:

Η Δήμητρα διαθέτει σημαντική δικαστηριακή και συμβουλευτική ειδίκευση σε ένα ευρύτατο φάσμα υποθέσεων του ατομικού και συλλογικού εργατικού/συνδικαλιστικού δικαίου, του ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου, του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, καθώς και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης, διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στο αστικό, τραπεζικό και εμπορικό δίκαιο. Επιπλέον, η ενασχόληση της εκτείνεται από τα ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι και εκείνα του πτωχευτικού δικαίου. Ακόμη, ασχολείται με υποθέσεις εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και εξυγίανσης προβληματικών επιχειρήσεων. Έχει εκπροσωπήσει με μεγάλη επιτυχία τα συμφέροντα αρκετών επιχειρήσεων υψηλού προφίλ, καθώς και ιδιωτών, αλλά και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Η Δήμητρα είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης. Αρθρογραφεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό ενημερωτικό και επιστημονικό τύπο.

Εκπαίδευση:

Γλώσσες: