ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Nομική εκπροσώπηση φυσικών προσώπων και εκπροσώπων επιχειρήσεων σε περιπτώσεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων κάθε είδους.
  • Στη νομική στήριξη των εντολέων μας σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας.
  • Τη σύνταξη και κατάθεση εγκλήσεων, μηνύσεων, υπομνημάτων.
  • Την προετοιμασία ποινικών φακέλων.
  • Την αναστολή και αναβολή εκτέλεσης ποινής.
  • Την παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον των αρμοδίων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, δικαστικών συμβουλίων και δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας.